Har du selv, eller er du nær pårørende til et menneske med demens?

Rejsen i et liv med demens kan være brolagt med store forhindringer, mange udfordringer og manglende udsyn. Jeg tilbyder støtte på denne rejse og kan guide dig rundt om nogen af de forhindringer, som måtte være på vejen. Jeg kan vise vej til lysere områder i landskabet og give redskaber til, hvordan hverdagen kan håndteres.

Kender du et medmenneske med demens, og vil du gøre en forskel?

At få en forståelse for demens giver dig større muligheder for, at du kan yde den støtte og hjælp, der er brug for i den familie du kender.

Møder du mennesker med demens i dit arbejde?

Gennem foredrag og undervisning tager jeg dig med på en rejse sammen med Lars, Annette, Gerda, Helge og alle de andre mennesker, som fik demens. Jeg formidler demensfaglig viden blandet med jordnære fortællinger om, hvordan mennesker, som fik demens, og deres pårørende selv har oplevet det at få en demensdiagnose, og hvordan de har mestret at leve med denne nye livssituation.